Service og reparasjon

Vi gir garanti på produktene våre i henhold til de lovbestemmelsene som gjelder i hvert enkelt land. (Kjøpsbevis må legges frem / sendes med)

Service og reparasjon uten omkostninger ytes i garantitiden i henhold til dansk kjøpslov, under følgende forutsetninger:

1. Feilen er en fabrikasjon- eller materialfeil (normal slitasje og misbruk er unntatt).
2. Reparasjon har ikke vært prøvd av andre enn Millarcos godkjente verksteder.
3. Det har ikke vært brukt uoriginale deler til maskinen.

Serviceytelser uten omkostninger omfatter utskifting av defekte deler og arbeidspenger.
Produktet leveres inn der du har kjøpt det, og forretningen sørger for videresending.
Vi mottar ikke reparasjoner eller garantiforpliktelser direkte fra kunden.

 

Reklamasjon

Hvis du som butikk/kunde hos Millarco A/S har tekniske spørsmål eller et produkt til reklamasjonsbehandling, er du velkommen til å kontakte vår serviceavdeling på e-post eller telefon:

E-post: service@millarco.dk
Tlf. 87 43 42 33

Mandag - Torsdag:    kl. 8.00 - 14.30
Fredag:                      Kl. 8.00 - 14.0

Husk å sende med bildedokumentasjon, kjøpsbevis og utførlig feilbeskrivelse ved reklamasjon.

Sluttbrukere av Millarcos varer bes levere inn produktet der de har kjøpt det, så sørger forretningen for videreforsendelse. Vi mottar ikke reparasjoner eller garantiforpliktelser direkte fra kunden.

Denne hjemmesiden bruker informasjonskapsler til trafikkmåling og optimering av innhold